9 Raap mijn ziel niet weg met de zondaren, noch mijn leven met de mannen des bloeds;