6 Ik was mijn handen in onschuld, en ik ga rondom uw altaar, o HEERE!