8 De stem des HEEREN doet de woestijn beven; de HEERE doet de woestijn Kades beven.