3 De stem des HEEREN is op de wateren, de God der ere dondert; de HEERE is op de grote wateren.