5 De stem des HEEREN breekt de cederen; ja, de HEERE verbreekt de cederen van Libanon.