4 De stem des HEEREN is met kracht, de stem des HEEREN is met heerlijkheid.