6 En Hij doet ze huppelen als een kalf, de Libanon en Sirjon als een jongen eenhoorn.