1 Gij rechtvaardigen! zingt vrolijk in den HEERE; lof betaamt den oprechten.