2 Looft den HEERE met de harp; psalmzingt Hem met de luit, en het tiensnarig instrument.