3 Zingt Hem een nieuw lied; speelt wel met vrolijk geschal.