14 Hij ziet uit van Zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde.