13 De HEERE schouwt uit den hemel, en ziet alle mensenkinderen.