15 Hij formeert hun aller hart; Hij let op al hun werken.