20 Onze ziel verbeidt den HEERE: Hij is onze Hulp en ons Schild.