21 Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op den Naam Zijner heiligheid vertrouwen.