7 Hij vergadert de wateren der zee als op een hoop; Hij stelt den afgronden schatkameren.