12 Zij vergelden mij kwaad voor goed, de beroving mijner ziel.