11 Wrevelige getuigen staan er op; hetgeen ik niet weet, eisen zij van mij.