28 Zo zal mijn tong vermelden Uw gerechtigheid, en Uw lof den gansen dag.