1 Een psalm van David, den knecht des HEEREN, voor den opperzangmeester.