6 Hun weg zij duister en gans slibberig; en de Engel des HEEREN vervolge hen.