4 De woorden zijns monds zijn onrecht en bedrog; hij laat na te verstaan tot weldoen.