10 HEERE! voor U is al mijn begeerte; en mijn zuchten is voor U niet verborgen.