9 Ik ben verzwakt, en uitermate zeer verbrijzeld; ik brul van het geruis mijns harten.