19 Ons hart is niet achterwaarts gekeerd, noch onze gang geweken van Uw pad.