17 Om de stem des honers en des lasteraars, vanwege den vijand en den wraakgierige.