2 Al gij volken, klapt in de hand; juicht Gode met een stem van vreugdegezang.