4 Hij brengt de volken onder ons, en de natien onder onze voeten.