3 Want de HEERE, de Allerhoogste, is vreselijk, een groot Koning over de ganse aarde.