10 O God! wij gedenken Uwer weldadigheid, in het midden Uws tempels.