8 Met een oostenwind verbreekt Gij de schepen van Tharsis.