7 Aangaande degenen, die op hun goed vertrouwen; en op de veelheid huns rijkdoms roemen;