5 Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk; ik zal mijn verborgene rede openen op de harp.