17 Dewijl gij de kastijding haat, en Mijn woorden achter u henenwerpt.