18 Indien gij een dief ziet, zo loopt gij met hem; en uw deel is met de overspelers.