19 Uw mond slaat gij in het kwade, en uw tong koppelt bedrog.