2 Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God blinkende.