4 Hij zal roepen tot den hemel van boven, en tot de aarde, om Zijn volk te richten.