5 Verzamelt Mij Mijn gunstgenoten, die Mijn verbond maken met offerande!