6 En de hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid; want God Zelf is Rechter. Sela.