13 Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij.