14 Maar gij zijt het, o mens, als van mijn waardigheid, mijn leidsman en mijn bekende!