10 Ik zal U loven onder de volken, o Heere! ik zal U psalmzingen onder de natien.