9 Waak op, mijn eer! waak op, gij, luit en harp! ik zal in den dageraad opwaken.