15 Laat hen dan tegen de avond wederkeren, laat hen tieren als een hond, en rondom de stad gaan;