4 Want Uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zouden U prijzen.