5 Alzo zou ik U loven in mijn leven; in Uw Naam zou ik mijn handen opheffen.