9 Mijn ziel kleeft U achteraan; Uw rechterhand ondersteunt mij.