7 Als ik Uwer gedenk op mijn legerstede, zo peins ik aan U in de nachtwaken.