2 Hoor, o God! mijn stem in mijn geklag; behoed mijn leven voor des vijands schrik.